Avís legal

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, les dades personals que ens ha facilitat són confidencials i formen part dels fitxers d'EdificaPRO (Marca comercial de Jordi Martí Muñoz, amb DNI 36531630V). La finalitat d'aquestes dades és garantir el seu accés als cursos i mantenir-lo informat sobre nous cursos o iniciatives vinculades al tema tractat a la pàgina web edificapro.com.

En cap cas les dades facilitades en algun dels diferents formularis de edificapro.com seran cedides a tercers, excepte en els supòsits legalment establerts.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, personalment o per escrit, identificant mitjançant el DNI, a:
EdificaPRO
Jordi Martí Muñoz
c/ Rogent, 118 Pral 2a
08026 Barcelona